CELOSVĚTOVÁ MODLITBA RŮŽENCE

Modlitby se uskuteční v sobotu 4. října 2008 po celém světě.

Skupina mexických laiků vyzývá křesťanská společenství všude na světě, aby se připojila k celosvětovému růženci. Tato iniciativa vznikla v roce 1996 jako dar papeži Janu Pavlovi k 50. výročí jeho kněžství. Připojilo se tehdy 29 zemí, v roce 2000 jich bylo 140.

http://res.claritatis.cz/image.html?id=2355&s=170

CNS, 26. 9. 2008

zdroj: Res Claritatis


Modlete se za Křesťany v Indii

 Redakce Katolického týdeníku nabízí všem, kteří chtějí vyjádřit podporu pronásledovaným křesťanům v Indii, aby se přidali ke společné modlitbě bolestného růžence. Každé ráno, počínaje 7. říjnem, kdy si připomínáme svátek Panny Marie Růžencové, až do neděle 19. října, se chceme modlit za Boží pomoc a ochranu lidem, kteří pro svou víru trpí. Kruté zabíjení, znásilňování řeholních sester, vypalování kostelů - nic z toho nemůže nechat člověka chladným. Budeme vděční i kněžím, pokud v přímluvách vysloví prosbu o pomoc trpícím v Indii. Díky všem, kteří se k našim modlitbám připojíte. (red)

zdroj: Katolický týdeník č. 41 (článek Indičtí křesťané se před útoky skrývají i v džungli)