" prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c. mult."
versus
" Ing. Miloš Zeman, dr. h. c. "
aneb Já už svého favorita mám a co vy ?

Wikipedie (anglická)

Český překlad