Slovo na den: "Mějte lásku, neboť ona je svorníkem dokonalosti." Kol 3,14



Středeční druhý den setkání začlo snídaní od 7:30.

Dopolední program od 8:30 v Korunní pevnůstce začal ranní modlitbou a slovem na den.
Katechezi měl mons. Tomáš Holub
Po katechezi následovaly disknuzní skupinky.

Mše svatá se konala od 11:00 a celebroval jí Mons. Vojtěch Cikrle.
Mše byla opět moc krásná a pevnůstka byla zaplněná mladými.


Po obědě měl každý možnost si od 13:00 vybrat z různých aktivit - ze sportu, tvořivých dílen, brigád pro město či navštívit různé výstavy či kláštery po celé Olomouci.

Od 15:00 se pak konaly zajímavé přednášky a workshopy všeho druhu.
Největší zájem byl o přednášku Jiřího Stracha, kde se zaplnil celý amfiteátr prostor před pódiem v pevnůstce.

Po večeři začal od 19:30 večerní program, na kterém měl svědectví Mons. Vlastimil Kročil.
Svědectví bylo silné a inspirující.
Po něm následoval rozhovor s Jiřím Strachem, sestrou Andreu od Paulínek a Pavlem Helanem.
Povídání s nimi bylo velice zajímavé a chvilkami vtipné ;-)


Po modlitbě Loretánských litanií byl konec programu.
Někteří šli hajat a někteří ještě navštívily různá místa na Envelopě - např. stan signálů, pojízdnou kapli či bar Nebojsu.

Dnešní den byl velice příjemný, plný zážitků a nových seznámení.
Počasí též přálo, jen po obědě bylo horko.
Bezpečnostní složky se o nás starají na výbornou a spousta z nich mají úsměv na tváři a jsou spokojení ;-)