Začni den s duchovní programem, abys ho nepromarnil, aby ses neodchýlil.

  • Nes si do dne krásnou, posvátnou myšlenku, jíž se chceš věnovat a jí vše posvětit.
  • Čeho zlého se chceš zvlášť varovat ?
  • Co zvlášť krásného chceš vykonat ?
  • V čem se zapřít ? Čím Boha oslavit ?

Zachovej rozvahu - získáš si úctu,

 zachovej pokoru, budou tě následovat,

zachovej dobrotu, získáš si lásku !

 

" Vyšel jsem od Otce, přišel jsem na svět a jdu k Otci. "

 

To je život Krista Pána. To má být i tvůj život, tvůj každý den.

Při všem a skrze všecko:

 

 JDU K OTCI !

BLÍŽ K TOBĚ, MŮJ BOŽE !

Josef Hlouch 

Tento program visí před vchodem do kostela sv. Jakuba v Telči