I když je zatím ještě zima, tak už se nám blíží jarní sezóna Brontostanů a Ekostanů. A než budeme moci konečně vyrazit na festivaly a Dny Země, pojďme si připomenout jaký byl loňský rok krátkým filmem z Brontostanu na festivalu Beltine v Modré u Velehradu.

    zdroj: Martin Perlík
hnutí Brontosaurus

  

 


 

 Beltine je Mezinárodní festival „Svátek keltské kultury BELTINE“, který se v České republice koná každý rok už od roku 1994.Za dobu jeho pořádání se stal Beltine největší multikulturní přehlídkou keltské kultury ve střední Evropě, kde se scházejí všichni milovníci keltské kultury a životního stylu.
Je v podmínkách České republiky i širokého okolí známý svým zaměřením, faktem že propojuje různé umělecké směry a žánry i profesionální umělce s amatérskými. Beltine, to jsou koncerty, tancování, rituál, archeologická přednáška, ukázky dobového bydlení, oblékání, řemesel, šermu, životního stylu atd.
V neposlední řadě potvrzuje svou výjimečnost i tím, že je svátkem kočovným. Každý rok se odehrává na jiném, pozoruhodném místě naší země (vždy v liché roky na Moravě a sudé v Čechách)

Beltine je svátkem radostným a vlídným.
Zveme Vás srdečně - přijeďte a vytvořme spolu kruh přátelství s čistým ohněm svobodymilovné duše ve svém středu.

Více o festivalu Beltine a Keltech v ČR najdete zde : Bratrstvo Keltů