Profesor na univerzitě položil svým studentům otázku:
Je vše, co existuje, stvořené Bohem?

Jeden ze studentů směle odpověděl:
Ano, je to stvořené Bohem.

Bůh stvořil všechno? – zeptal se professor

Ano, pane! – odpověděl student.

Profesor se tedy zeptal:
Pokud Bůh stvořil všechno, to znamená, že Bůh stvořil i zlo, které existuje. A díky tomuto principu,  naše činnost určuje nás samotné, Bůh je zlo.

Uslyšev takovouto odpověď, student ztichnul. Profesor byl sám se sebou spokojen. On se ještě jednou pochválil před studenty, dokazujíc, že víra v Boha – je mýtus.

A najednou zvedl ruku další student.

-    Pane profesore, můžu Vám položit otázku?
-   Ovšem, - odpověděl profesor.

Student se postavil a zeptal se:
-    Pane profesore, chlad existuje?

-    Co je to za otázku? Ovšem, že existuje. Tobě nikdy nebylo chladno?

Studenti se zasmáli otázce mladíka. Mladík pravil:
-    Ve skutečnosti, pane, chlad neexistuje. V souladu se zákony fyziky, to si myslíme, že  chlad je ve skutečnosti nepřítomnost tepla.

Člověka nebo předmět lze prostudovat na předmět toho, má-li energii nebo ne, vyzařuje-li ji či nikoliv. I absolutní nula (-273 C) je úplná nepřítomnost tepla. Při této teplotě se veškerý materiál  stává inertním a nezpůsobilým reagovat.
Tímto způsobem chlad neexistuje. My jsme si toto slovo vytvořili, abychom popsali, co cítíme v nepřítomnosti tepla.

Student  pokračoval:
Profesore,  existuje tma?

Profesor odpověděl:
Ovšem, že existuje.

Opět, pane, nemáte pravdu. Tma též neexistuje. Ve skutečnosti je tma  díky nepřítomnosti světla. Můžeme zkoumat světlo, ale ne tmu. Využijeme-li poučku Newtona, můžeme rozložit bílé světlo na početné barvy a zkoumat délku každé barvy. Ovšem Vy nemůžete měřit tmu.


Obyčejný světelný paprsek vtrhává do světa tmy a osvěcuje ji. Jak určíte, nakolik tmavým je to či jiné prostranství? Měříte v něm nacházející se  množství světla, je to tak? To znamená,  že tma – je pouze pojem, který člověk využívá pro popis toho, co se děje v nepřítomnosti světla.


Následně se  mladík  znovu zeptal profesora:
Pane, existuje zlo?

Tentokrát profesor již nejistě odpověděl:
Ovšem, jak jsem již řekl. Vidíme jej každý den. Brutalita ve vztazích mezi lidmi, velký počet trestních činů, násilí v celém světě – všechno toto, není nic jiného než projev zla.

Na to student odpověděl:
Zlo neexistuje, pane, nebo v krajní míře, neexistuje pro něj samotné. Zlo – to je prostě nepřítomnost Boha. Podobně tmě a chladu, toto slovo bylo vytvořené člověkem, aby popsalo nepřítomnost Boha. Bůh nevytvářel zlo. Zlo – to není víra ani to není láska, které existují jako světlo a teplo. Zlo  je výsledek nepřítomnosti v srdci člověka “ Božské lásky”. Je to podobné tomu,  jako když chlad přichází tehdy, když není teplo, nebo  tma, když není světlo.

Profesor si sednul.

Tento mladý student se jmenoval Albert Einstein.

zdroj: kabbalah.cz