Ján 15:12-13

To je moje prikázanie,

 aby ste sa milovali navzájom,

 ako som já vás miloval.

 Nad to väčšej lásky nemá nikto,

 než aby niekto položil svoj život

 za svojich priateľov.

 
 Jan 15,12-13

  To je mé přikázání,

 aby jste se milovali navzájem,

 jako jsem miloval já vás.

 Nikdo nemá větší lásku,

 než ten kdo položí život

   za své přátele.