Den modliteb za čínskou církev

 U příležitosti Dne modliteb za církev v Číně, který připadá na sobotu 24.5.2008, zveřejnil papež Benedikt XVI. text modlitby k Panně Marii v Še-Šanu, který v tento den mohou použít všichni věřící, aby Boha prosili za čínské křesťany.

 

Vatikán: Prohlášení Apoštolského stolce, které modlitbu doprovází, cituje text papežova dopisu čínským věřícím z května loňského roku a připomíná jeho přání slavit 24. květen, den Panny Marie Pomocnice křesťanů, která je uctívána v mariánské svatyni Še-šan v Šanghaji, jako den modliteb za církev v Číně.

 "V tento den katolíci celého světa – zvláště ti, kteří jsou čínského původu – ukážou svou bratrskou solidaritu a starostlivost o vás tím, že budou Pána dějin prosit o dar vytrvalosti ve vydávání svědectví. Je jisté, že vaše minulá i současná utrpení pro svaté jméno Ježíšovo a vaše neochvějná věrnost jeho náměstkovi budou odměněny, byť se někdy může zdát, že vše je smutným nezdarem," stojí v papežském listu (čl. 19). Plný text dopisu naleznete ZDE.

 

K příležitosti letošního dne modliteb za čínské věřící sestavil papež Benedikt XVI. modlitbu k Panně Marii v Še-Šanu, kterou při svých modlitbách za církev v Číně mohou použít věřící celého světa.

Jiří Gračka


Modlitba k Panně Marii v Še-Šanu

Ó nejsvětější Panno, Matko vtěleného Slova i Matko naše,

v Še-Šanu tě věřící uctívají jako Pomocnici křesťanů

a celá čínská církev k tobě hledí s oddanou zbožností.

Přicházíme tě dnes prosit za ochranu.

Shlédni na Boží lid a s mateřskou péčí jej veď

po cestách pravdy a lásky, aby byl vždy

kvasem pokojného soužití mezi všemi občany.

Když jsi v nazaretském domku poslušně řekla své "ano",

svolila jsi, aby věčný Boží Syn přijal tělo v tvém panenském lůně

a započal tak v dějinách své dílo vykoupení.

Ochotně ses na něm podílela

a nechala jsi meč bolesti proniknout svou duší

až do vrcholné hodiny kříže,

kdy jsi na Kalvárii stála po boku svého Syna,

který zemřel, abychom my mohli žít.

Od tohoto okamžiku ses novým způsobem stala

Matkou všech, kteří tvého Syna Ježíše ve víře přijali

a rozhodli se jej následovat tím, že na sebe berou jeho kříž.

Matko naděje, v temnotě Bílé soboty

jsi s neochvějnou důvěrou putovala k velikonočnímu úsvitu.

Vypros svým dětem milost, aby i v nejtemnějších dobách

dokázali rozpoznávat znamení Boží láskyplné přítomnosti.

Naše Paní ze Še-Šanu, pomáhej všem lidem v Číně,

kteří navzdory každodenním obtížím nepřestávají věřit, doufat a milovat.

Kéž se nikdy nebojí mluvit o Ježíši před světem

a o světě před Ježíšem.

V sousoší nad oltářem v Še-Šanu zvedáš svého Syna do výše

a nabízíš jej světu s náručí otevřenou v gestu lásky.

Pomáhej katolickým věřícím, aby byli věrohodnými svědky této lásky,

spojeni s Petrovou skálou, na které je církev zbudována.

Matko Číny i celé Asie, oroduj za nás nyní i na věky věků. Amen.