Letos v létě jsem měl možnost být na úžasném týdenním táboře,který mi dal strašně moc co se týká víry.

Tábor se jmenoval JUMP a konal se v karmelitánském klášteře v Kostelním Vydří.
To je kousek od Dačic v Jihočeském kraji.

Začátek byl v neděli 5.8 a konec byl v sobotu 12.8.

JUMP byl pro všechny mladé lidičky,kteří se chtějí sejít s Bohem,se sebou samími,se svými vrstevníky,kteří jsou taky věřící a s církví trošku jinak než je obvyklé.

Nový den začal dobrovolnou mší svatou.Konaly se pravidelné ranní chvály a pak velice zajímavé přednášky ze života,které každému něco daly.
Každý den byl večerníček.

Atmosféra byla vynikajicí.Každý si tam mohl popovídat s kýmkoli o čemkoli.Dokonce tam bylo tolik kněží,že si každý mohl vybrat se kterým si chce povídat.
Stávalo se,že za mnou přišel někdo koho jsem neznala  začal si se mnou povídat.To se nestávalo jen mě ale každému a bylo to velice příjemné.Díky to mu se navázali nová přátelství a kamarádství.

Jídlo bylo 5x denně :) takže nikdo netrpěl hladem...

Každý den byl velký zážitek,na který se těžko zapomíná.

Velice pěkný byl závěr tábora.To se konala mše sv.se svatbou.
Kostel byl plný lidí.


Kdo by chtěl někdy jet na JUMP,tak se může podívat na:
http://jump.cho.cz/